Na kratko | Short

Pri pridelavi vin
sledimo tradiciji, kakovost pa nadgradimo s pridihom novih znanj.

We want to keep
this long tradition alive by staying in touch with new winemaking techniques.


Nakup. Buy.

 

V vinski kleti TRTA 1949 gradimo zgodbo vinogradništva in vinarstva od leta 1949, ko sta stari oče Franc
in stara mama Felicita kupila obstoječo kmetijo in posestvo ter tako postavila dobre temelje
današnjemu vinogradništvu in vinarstvu na kmetiji. Danes že tretja generacija nadaljuje to zgodbo.
Vinograde imamo zasajene na devetih različnih legah, kar je za kakovost izjemnega pomena. Ob trgatvi
dajemo velik poudarek času pobiranja, saj se trudimo, da grozdje doseže optimalno zrelost. Pri pridelavi
vin sledimo tradiciji, kakovost pa nadgradimo s pridihom novih znanj. V naši ponudbi so na voljo tako
avtohtone kot druge vinske sorte.

 

Viticulture and winemaking have been a major part of our farm’s history since 1949, when grandfather Franc and grandmother Felicita bought the estate and started producing wine. Today, the third generation proudly follows in their footsteps, using traditional methods to produce native and other vine varieties. Our vineyards span across nine different locations, ranging from the feet of a hill and all the way to the top. This type of variety in terms of vineyard positioning plays an important role in wine production, contributing greatly to the premium quality of our wines. Come vintage time, we carefully consider the time of picking grapes in order to make sure that they are optimally ripe. We want to keep this long tradition alive by staying in touch with new winemaking techniques.